Kreikassa käydään kiihkeää taistelua yliopistojen yksityistämistä ja
oikeistohallituksen uusliberalistista lakiuudistusta vastaan. Yli 320
yliopistorakennusta on ollut oppilaiden valtaamina 8.1. lähtien ja
yliopiston professorit ovat lakossa.

23.2. noin 30 000 opiskelijaa ja yliopiston professoria osoitti mieltään
Ateenassa vastustaakseen toista uutta korkeakouluja koskevaa lakiesitystä,
jonka tarkoituksena on saattaa yliopistot toimimaan yritysten
tavoin. Yhteentörmäyksiltä mielenosoittajien ja poliisin välillä ei
vältytty, koska poliisi hyökkäili mielenosoittajien kimppuun ja teki
Ateenan keskustasta ison kaasukammion.

Liikehdinnän alkuvaiheessa sen keskeisin tavoite oli kaataa ensimmäinen
osa uudistuksesta, perustuslain 16. artiklaan ehdotettu muutos. Liike
saavutti ensimmäisen merkittävän voittonsa, kun se sai Sosialistisen puolueen
(PASOK) muuttamaan mieltään ja jättämään äänestämättä uudistuksen
puolesta. Tämän seurauksena Kreikassa ei ainakaan tulevina vuosina nähdä
yksityisiä yliopistoja.

Vastauksena oikeistohallitus esitti uutta lakiehdotusta, joka mennessään
läpi kääntäisi yliopistojen toimintamallin yksityisten yritysten
kaltaiseksi. Lakiehdotuksesta äänestetään ensi viikolla. Valtaukset ja
lakko jatkuvat yhä, vaikka hallitus yrittää kriminalisoida liikettä ja
vasemmistoa. Opiskelijat ja professorit ovat valmiita jatkamaan
taistelua kaikin mahdollisin keinoin niin pitkään, kun on tarve. Jopa
lukiolaiset ovat alkaneet vallata koulujansa solidaarisuuden osoituksena.

Tätä liikehdintää pidetään merkittävimpänä yhteiskunnallisena
liikkeenä Kreikassa 25 vuoteen.

Lisätietoja ja kuvia:
http://athens.indymedia.org/?lang=en

Lakko keväällä (english!)

January 26, 2007

Lakkokokouksessa 25.1. päätettiin, että uusi lakko pyritään järjestämään maaliskuussa. SEURAAVA SUUNNITTELUKOKOUS keskiviikkona 7.2. klo 18 yliopiston päärakennuksen aulassa kahvilan edessä. Kaikki mukaan!

IN ENGLISH:

The December 2006 student strike will have a sequel. In the last meeting on the 25th of January it was decided to organise a national student strike on Wednesday the 21st of March. We are gathering strikers from all schools and universities from Helsinki to Rovaniemi.

Next meeting for planning the action will take place on Wednesday the 7th of February at 18 o’clock in the Helsinki University main building lobby (in front of Unicafe). Please spread the information and invite all who are interested.

Jatkoa opiskelijalakolle

January 15, 2007

Elinkustannusten nousua vastaava opintorahan korotus ei opiskelijajärjestöjen aktiivisesta kampanjoinnista huolimatta toteutunut vuonna 2006. Samaan aikaan opiskelijoiden työskentelytahtia on kiristetty, poliitikot ovat esittäneet lukukausimaksujen käyttöönottoa, eivätkä harjoittelijoiden oikeudet toteudu.

Helsingin yliopistolla järjestettiin opiskelijalakko 7.-8.12.2006. Lyhyellä varoitusajalla ja pienillä resursseilla järjestetty tempaus sai runsaasti positiivista huomiota mediassa ja Helsingin Yliopistossa. Itsenäisen opiskelijavastarinnan kannalta symbolinen lakko oli kannustava kokemus.

Yliopistot ja korkeakoulut toimivat nykyään enemmän liikemaailman tavoin. Opiskelijoilta kuten laitoksiltakin vaaditaan joustavuutta ja kilpailukykyä. Opiskelijat rakentavat yhteiskunnallista rikkautta, paitsi työsuhteissa, myös opiskellessaan. Korkeakoulut ovat informaatioyhteiskunnan pohja. Jotta tätä järjestelmää voidaan ylläpitää, on opiskelijoille kuten muillekin samassa tilanteessa oleville tehtävä myönnytyksiä. Tietoon perustuvan talouden keskeisen työvoiman, opiskelijoiden, toimeentulon parantamista ei voida käsitellä pelkkänä menoeränä.

Edellinen opiskelijalakko ja valtaus järjestettiin musiikin tahdittamana kutsuen mukaan kaikki, jotka haluavat itse osallistua ja esittää vaatimuksensa. Kevätlukukaudella kampanjaa laajennetaan järjestämällä maaliskuussa yhteinen toimintaviikko. Vain opiskelijoista itsestään lähtevän aktiivisen toiminnan kautta voidaan opiskelijoiden oikeuksia parantaa. Vuonna 2007 on opiskelijoiden saatava äänensä kuuluviin entistä kovemmin!

TULE SUUNNITTELEMAAN TULEVAA TOIMINTAA!

KOKOUS HELSINGIN YLIOPISTON PÄÄRAKENNUKSEN AULASSA
(UNICAFEN EDESSÄ) TORSTAINA 25.1. KLO 16.00.

Lisätietoja:
https://lakko.wordpress.com

Email-lista:
Lakko-listalle liitytään lähettämällä viesti subscribe lakko-lista
osoitteeseen majordomo@helsinki.fi .

opiskelijalakko   opiskelijalakko

Elinkustannusten nousua vastaava opintorahan korotus on edelleen toteutumatta. Samaan aikaan opiskelijoiden työtahtia on kiristetty, harjoittelijoiden oikeuksien toteutumista ei valvota tarpeeksi, ja kaiken huipuksi poliitikot ovat esittäneet lukukausimaksujen käyttöönottoa.

Näistä syistä järjestettiin Helsingin yliopistolla 7.-8.12. opiskelijalakko. Lyhyellä varoitusajalla ja pienillä resursseilla järjestetty tempaus sai runsaasti huomiota mediassa, ja vaikka tämän lakon voima oli lähinnä sen symboliikassa ja mediahuomiossa, itsenäisen opiskelijavastarinnan kannalta se oli tärkeä ja voimaannuttava kokemus.

Lakko kyseenalaisti perinteisen sosiaaliturvan kiinnittyneen ajattelutavan, jonka pohjalta pyritään ainoastaan anelemaan lisää almuja surkeille opiskelijoille. Tämä ajattelutapa on hylättävä, koska opiskelijoiden, jotka ovat eräs tietoon perustuvan talouden keskeisistä työvoiman osista, toimeentulon parantamista ei voida käsitellä pelkkänä menoeränä.

Lakon avulla nostettiin esille opiskelijoiden asemaa koskevaan keskusteluun materialistinen, konkreettisiin tuotannollisiin olosuhteisiin ja ihmisten kokemuksiin perustuva näkökulma: opiskelijoiden on kamppailtava oikeuksiensa puolesta siksi, että he tuottavat yhteiskunnalle enemmän rikkautta kuin saavat takaisin (palkkojen, sosiaalitukien jne. muodossa).

Opiskelijoita koskettavat ongelmat kuten toimeentulon epävarmuus, ja ajan puute (stressi ja kiire), ovat koko yhteiskuntaa koskettavia ongelmia, jotka liittyvät viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin muutoksiin tuotannon ja työvoiman hallinnan muotojen luonteessa. Juuri aika on se, mitä kaikilla on liian vähän. Poliittisen taistelun keskiöön nousee juuri kysymys ajan hallinnasta, siitä kenelle kuuluu oikeus päättää siitä, miten käytämme aikamme ja millä tavoin käytetty aika on tuottavaa.

Perjantain lakkokokouksessa sovittiin siitä, että kevätlukukaudella lakkoa pyritään laajentamaan järjestämällä maaliskuussa yhteinen toimintaviikko.

Tule suunnittelemaan toimintaa! Seuraava kokous Helsingin yliopiston päärakennuksella 25.1.2007. Lisätietoja tulossa. https://lakko.wordpress.com

Opiskelijalakko mediassa

December 8, 2006

MTV3 7.12. “Opiskelijat osoittavat mieltään Porthaniassa”

HBL 8.12. “Studenter strejkar för mer studiestöd”

YLE 8.12. “Helsingin yliopiston opiskelijat lakkoilevat”

Hesari:
http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/1135223544812
http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/1135223519947
http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/1135223520471

Kaleva:
http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=619239

Turun Sanomat 8.12.

Tiedote lakosta 8.12.

December 8, 2006

Helsingin yliopiston opiskelijoiden koolle kutsuma luentolakko alkoi torstaina 7. joulukuuta klo 18 lakkokokouksella Porthanian yliopistorakennuksen edessä ja jatkui perjantaina 8. joulukuuta. Luentolakolla vaadittiin parempaa toimeentuloa opiskelijoille.

Lakolla kiinnitettiin huomiota siihen, että opiskelijat, uuden tiedon omaksujat ja kehittäjät, ovat tietoyhteiskunnan alipalkatuinta ja riistetyintä työvoimaa.

“Hölmöä, että poliitikot päättivät pari vuotta sitten rajata opiskeluaikoja, mutta eivät millään tavalla parantaneet edellytyksiä
täysipäiväiseen opiskeluun. Opintorahalla ei nykyään maksa kuin puolet vuokrasta. Miten he kuvittelevat, että ilman opintorahan korottamista opintojen vauhdittaminen on mahdollista?”, ihmetteli teologian opiskelija Johanna Nuorteva. “Eivätkö poliitikot todellakaan ymmärrä, mitä eläminen nykyään maksaa ja kuinka paljon epävarmempi tulevaisuus korkeasti koulutetuilla pätkätyöläisillä on nykyään edessä”, jatkoi valtio-opin opiskelija Elina Turunen.

Lakkokokouksen jälkeen opiskelijajoukko valtasi Porthanian. Valtauksella haluttiin osoittaa opiskelijoiden päättäväisyys opintotukikysymyksessä ja osoittaa, että riviopiskelijat kykenevät organisoimaan toimintaa myös itsenäisesti. Yliopiston henkilökunta suhtautui Porthanian valtaukseen myötämielisesti ja antoi lopulta suosiolla valtaajien jäädä rakennukseen.

Perjantaina kymmenien luentosalien ovia koristivat LUENNOT PERUUTETTU! -julisteet. Lakkolaisten jakamat lentolehtiset levisivät ympäri keskustan kampusaluetta. Lakkotempaus ja Porthanian valtaus olivat merkittävimpiä opiskelijoiden itsenäisesti järjestämiä mielenilmauksia vuosiin.

“Opiskelijat ovat ainoa kansanryhmä, jota vaaditaan ottamaan velkaa tullakseen toimeen”, puuskahtaa kansantaloustieteen opiskelija Otto Bruun. Lakon vaatimuksena on nostaa opintorahaa 500 euroon kuussa, joka parantaisi mahdollisuutta opiskella täyspäiväisesti. Lisäksi lakolla vastustettiin ehdotuksia lukukausimaksuista, jotka rajaisivat vähävaraisten pääsyä koulutukseen.

Lakkolaiset ovat saaneet innostuneita yhteydenottoja ja tuenilmauksia myös muista korkeakouluista ja muista kaupungeista. Tämä lakko onkin vasta alkua. Toivomme, että itsenäinen opiskelijavastarinta leviäisi mahdollisimman laajalle. Perjantaina puoliltapäivin järjestetyssä avoimessa lakkokokouksessa päätettiin pyrkiä maanlaajuisen toimintaviikon järjestämiseen maaliskuussa.

Opiskelijalakko on alkanut.

Porthaniassa on parhaillaan meneillä mahtavat bileet. Juuri äsken soi Raptorin klassikko Oi Beibi!

Menoa on luvassa vielä pitkään, nyt kaikki opiskelijat bilettämään opintorahan korotuksen puolesta!

Lataa tästä opiskelijoiden asemaa tietokapitalismissa käsittelevä pamfletti pdf-tiedostona. Monista ja levitä!

kansi.pdf

Pamfletti opiskeilijoiden asemasta tietokapitalismissa

LUENNOT PERUUTETTU!

December 7, 2006

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta kokoontuu perjantaina päättämään budjettimietinnöstä, josta opintorahan korotus on taas jätetty pois.

Perjantaina 8.12 kehotamme kaikkia osallistumaan LAKKOON: ei luentoja, ei työtä, ei pänttäämistä.

Älä mene luennoille, tule sen sijaan yliopiston päärakennuksen eteen Fabianinkadulle klo 12.00. Lakkokokous ja keskustelua jatkotoimista.

Lakon vaatimukset:
– 500 euroa kuussa
– ei lukukausimaksuja
– oikeutta harjoittelijoille

Näytetään hallitukselle, ettei opiskelijoita voi kohdella miten tahansa!

Student strike 7th-8th December
– no lectures, no work, no cramming, just resistance
Gathering 7th Dec 18.00 at the front of Porthania. Party!!!

STRIKE!

Promises, promises, once again empty promises. The student money has lost 20 percent of its real value since early 90’s, but still, this year like all previous years, there will be no increase for students in the budget. It seems that students are expected to take loan or waste all of their time in shitjobs.

Encouraging students to take loan is based on the idea that after graduation you go to a well-paid, full-time, steady job, which provides you the money to pay the loan back. However, we all realise that this idea is far from the reality of today.

Students, the absorbers and producers of new information, are the lowest-paid and most exploited workforce of the informational society of today. According to the inquiry by the student union (HYY), the median income of students is 646 euros a month, while the average income in Finland is 2500 euros a month.

At the same time, more and more control is being introduced affecting our life. Instead of improving our income level, they are proposing new tuition fees, trying to make us study with faster and faster pace, and trying to measure our achievements and performances more and more strictly and more specifically.

We have listened to politicians empty promises already long enough, we have made petitions in vain, we have been standing in front of the parliament house. Now it’s time for us to act by ourselves. We have to do something to show what kind of power the students can have when we join together, and what kind of significance we have in the development of the informational society.

Student strike 7th-8th December
– no lectures, no work, no cramming, just resistance
Gathering 7th Dec 18.00 at the front of Porthania. Party!!!

We demand:

– student money 500 euros a month, cash!
– enough with the proposals of tuition fees – in an informational society, information cannot be a privilege just for the rich!
– the university must take better care of trainees: with 800 euros a month we won’t be making coffee!

disobedient students